Kontakta oss på 011-33 33 350
Eller använd kontaktformuläret
Slutavverkning

Slutavverkning

Med hänsyn till skogen och din avkastning

En slutavverkning ska alltid göras med hänsyn till naturen och med utgångspunkt från skogsägarens mål. Kuddby Trädfällning har ett arbetslag i Norrköping med stor rutin på avverkning av skog. Slutavverkning är ett precisionsjobb, det gäller att fälla och aptera på rätt sätt för att optimera värdet av varje fälld stam.

Kuddby Trädfällning har PEFC-certifiering och stor kunskap om hur man slutavverkar med hänsyn till både miljö och ekonomi. Anlita oss så gör vi det bästa möjliga för skogen, med högsta möjliga avkastning för dig.