Kontakta oss på 0705-83 53 52
Eller använd kontaktformuläret

Kontakta oss gärna!

Pär Carlsson
Ägare & Arborist
070-583 53 52
Kontakta Pär för frågor rörande
  • Arboristarbeten
  • Svårfällda träd
Pär Carlsson
Problem är till för att lösas, det finns inga omöjliga träd.

Per Ekman
Ägare & Trädfällare
070-830 68 00
Kontakta Per för frågor rörande
  • Trädfällning
  • Gallringar och avverkning
Per Ekman
Plikten framför allt.
Jessica Carlberg
Kontor & personalansvar
070-872 98 16
Kontakta Jessica för frågor rörande
  • Olika arbeten vi utför.
  • Planering, fakturor mm.
Jessica Carlberg
Finns alltid på plats och är lite som spindeln i nätet.

Post- & besöksadress

Surgatan 8, 60228 Norrköping

E-post

info@kuddbytradfallning.se

Kontaktformulär