Kontakta oss på 011-33 33 350
Eller använd kontaktformuläret
GDPR

GDPR – så här behandlar vi dina personuppgifter

När du blir kund hos Kuddby Trädfällning spar och behandlar vi personuppgifter om dig eller ditt företag, såsom för- och efternamn, adress, telefonnummer samt person- eller organisationsnummer. Vi gör det för att kunna registrera RUT-avdrag och fakturera. Vi spar dina uppgifter så länge du är kund hos oss.

Du kan när som helst kontakta oss om du vill veta vilka uppgifter vi har om dig. Det kan vara för att begära rättelse, överföring eller att vi begränsar behandlingen, samt för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Kontakta oss i så fall på info@kuddbytradfallning.se

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.