Kontakta oss på 011-33 33 350
Eller använd kontaktformuläret

Kontakta oss gärna!

Pär Carlsson
Ägare & Arborist
011-33 33 353
Kontakta Pär för frågor rörande
  • Arboristarbeten
  • Svårfällda träd
Pär Carlsson
Problem är till för att lösas, det finns inga omöjliga träd.

Per Ekman
Ägare & Trädfällare
011-33 33 351
Kontakta Per för frågor rörande
  • Trädfällning
  • Gallringar och avverkning
Per Ekman
Plikten framför allt.
Jessica Carlberg
Kontor & personalansvar
011-33 33 352
Kontakta Jessica för frågor rörande
  • Olika arbeten vi utför.
  • Planering, fakturor mm.
Jessica Carlberg
Finns nästan alltid på plats och är spindeln i nätet.
Martin Sejr Andersen
Driftchef på Kuddby Flis
011-33 33 354
Kontakta Martin för frågor rörande
  • Hjälp med flisning av grot och virke.
  • Köp av grot och virke till flisning.
Martin  Sejr Andersen
Dansken med många järn i elden.

Post- & besöksadress

Surgatan 8, 60228 Norrköping

E-post

info@kuddbytradfallning.se

Kontaktformulär