Kontakta oss på 011-33 33 350
Eller använd kontaktformuläret
Gallring

Gallring

För ökad kvalitet på skogen

Gallring handlar om att öka skogs tillväxten och värdet på den skog som ska växa vidare. De träd som lämnas kvar är alltså viktigare än de som tas bort. Ingen gallring av skogsmark är den andra lik. Därför är vi lyhörda för dina åsikter och ser gärna ett nära samarbete med dig. Allt för att ditt skogsbestånd ska växa sig starkt – och för att du ska bli nöjd med den gallring vi gör i din skog.

Kuddby Trädfällning har lång erfarenhet av gallring i olika typer av skog och högt ställda kvalitetskrav. Vi har bra koll på industrins aktuella behov och vilka sortiment som lönar sig bäst.

Gallring
Fällning av en gran för att göra plats för nya träd i den gallrade skogen.