Kontakta oss på 011-33 33 350
Eller använd kontaktformuläret
Trädfällning

Trädfällning

Säker trädfällning när den är som bäst

Kuddby Trädfällning har lång erfarenhet av såväl enklare som avancerad trädfällning. Att fälla träd kräver kunskap. På Kuddby Trädfällning tar vi alltid det säkra före det osäkra. Innan vi påbörjar arbetet gör vi en riskbedömning där vi undersöker trädets lutning, hälsa och om det finns närliggande byggnader eller elledningar.  Det finns olika lösningar.

Traditionell trädfällning

Om utrymmet och markförhållandena tillåter så kan vi fälla träd på traditionellt sätt. Det innebär att vi fäller trädet i ett stycke. Metoden använder vi främst vid vanligt skogsarbete och etablering av ny tomtmark.

Sektionsfällning

Om trädet står nära en byggnad eller ledning använder vi sektionsfällning. Vi har specifik utrustning framtagen för trädklättring som gör att vi kan röra oss obehindrat i trädet, kvista av stammen, för att sedan såga ner trädet i sektioner. På så sätt kan vi skona omkringliggande byggnader, elledningar och ömtålig vegetation i trädets närhet. Vi rekommenderar att du alltid anlitar en fackman för sektionsfällning. Utan rätt kunskap och utrustning kan ett sådant här arbete vara livsfarligt.

Lift och mobilkran

Ibland är träden i så dåligt skick eller arbetet av den typen så att vi måste använda lift eller mobilkran .

Bortforsling av träd

Vi hjälper dig även att forsla bort nedfällda träd. Allt material återvinns för miljöns bästa till fjärrvärme
Vill du hellre spara materialet till eldning kan vi hjälpa dig att såga upp det till ved.

Kontakta oss gärna för pris.

 

Traditionell trädfällning
Traditionell trädfällning
Sektionsfällning
Sektionsfällning
Lift
Lift
Mobilkran
Mobilkran
Vi tar också ner helt döda träd, det är en utmaning, men inget vi inte klarar.