Om oss

Kuddby trädfällning består av två arbetslag.

Trädfällarlaget

Jobbar med trädbeskärning, fällning, stubbfräsning m.m på tomter, parker, ledningsgator m.m åt privatpersoner, fastighetsbolag, energibolag, kommuner och kyror med fler.

Vi är arborister/trädfällare med lång erfarenhet.

Skogslaget

Jobbar med gallring, skogsavverkning och biobränsleproduktion åt privata markägare. Vi samarbetar även med skogsbolagen ”Bergs Timber”, ”Stora Enso bioenergi” och ”Linköpings skogstjänst”. Skogslaget jobbar ibland i tätbebyggda områden vid större tomtavverkningar och vid ny produktion av tomtmark.


Pär Carlsson
Ägare, Arborist Arbeten


Per Ekman
Ägare, Trädfällare


Kricka
Vaktmästare


Janne
Skotarförare

DSC_0015
Martin
Skördarförare


Filip
Arborist Arbeten


Pontus
Trädfällare, Maskin förare

Jessica
Kontorsansvarig

Johan
Trädfällare, Maskinförare

Gert

LastbilsChaufför

Alex
Arborist Arbeten

Martin 

Trädfällare