Stubbfräsning

Stubbfräsning är det skonsammaste och effektivaste sättet att få bort oönskade stubbar efter trädfällning.

Vi kan erbjuda borttagning av stubbar på ett smidigt sätt utan att skada omgivning.

Stubben fräses ner under marknivå efter behov.

Överskotts fliset som blir kvar kan du lägga i rabatten eller i komposthögen, vill du ha det bortforslat så kan vi ordna det utöver stubbfräsningen.

 

DSC_0305