Stubbfräsning

Har du oönskade stubbar på fastigheten så är stubbfräsning den skonsammaste och effektivaste lösningen. Vi erbjuder stubbfräsning på ett smidigt sätt, vår stubbfräs och fräser ner din stubbe till 10-50cm under marknivån beroende på behov.

När vi är klara kan du jämna till ytan med lite jord. Bortforsling av fliset ingår inte i tjänsten men du kan strö det i rabatter, runt buskar eller lägga i komposten.

Stubbfräsning i Norrköping

DSC_0305

Stubbfräsning i Norrköping