Traditionell trädfällning

Traditionell trädfällning är ett tillvägagånssätt som tillämpas om utrymme och markförhållanden tillåter detta.

Trädfällning med skylift

Vanligaste anledningen till att använda skylift är att trädet bedöms vara i så dålig kondition att en säker klättring ej tillåts,
eller att trädet är intrasslat i en rad ledningar som avsevärt försvårar arbetet för trädklättraren.

DSC_0427

Sektionsfällning/klättring

Nedtagningen av träd genom klättring, så kallad sektionsfällning, är ett vanligt sätt att ta ner träd på.
Sektionsfällning tillämpas framförallt vid arbete åt villaägare då det nästan alltid är trångt och det finns övriga vegetation som ska sparar i trädgården.

Klättringen utförs av professionella trädklättrare med lång erfarenhet av såväl nedtagning som beskärning och trädvård.

Kortfattat kan man beskriva trädklättrarens teknik gällande nedtagning i sektioner på följande vis:

Först avlägsnas alla grenar på vägen upp och sedan tas stammen i bitar på vägen ner.

 

Youtube Video av ett av våra många jobb: