Slutavverkning

Mest möjliga inkomst och det bästa möjliga för skogen. Slutavverkning är ett kvävande precisionsjobb där både ekonomi och miljö ska ha sitt.

Vår rutin ger dig vinst på alla plan.

En korrekt slutavverkning är nödvändig.

Precision och kunskap gör att du kan tjäna extra slantar. Det gäller att aptera på rätt sätt
och optimera värdet på varje fälld stam. Vår erfarna personal vet vad som gäller och ser till att din slutavverkning ger bästa möjliga avkastning.