Slutavverkning

När det är dags för slutavverkning har vi på Kuddby Trädfällning ett arbetslag i Norrköping med stor rutin på avverkning. Slutavverkning är ett precisionsjobb, det gäller att fälla och aptera på rätt sätt för att optimera värdet av varje fälld stam.

Vi är har PEFC- certifiering och stor kunskap om hur man slutavverkar med hänsyn till både miljö och ekonomi.

Det bästa möjliga för skogen och högsta möjliga inkomst för dig – kontakta Kuddby Trädfällning!