Gallring

Vänd dig till oss när det är dags för gallring. Ingen gallring är den andra lik, i ett nära samarbete med dig gallrar vi din skog och är lyhörda för dina åsikter.

Gallring görs för att öka tillväxten hos de stammar som står kvar, det som lämnas kvar är alltså viktigare än det som tas bort. Vi på Kuddby har lång erfarenhet av gallring i olika typer av skog och högt ställda kvalitetskrav.

Vi vet industrins aktuella behov och kan hjälpa dig att få maximerade intäkter.

Gallring i Norrköping