Virkesförmedling

Du har behoven – vi har kunskapen. Vi hjälper dig med att på plats göra en inventering av dina behov.
Du får hjälp med att kartlägga möjligheter och begränsningar med din skog. Vår rutin gör att du får förstaklassig hjälp.

Vi kan sköta allt från administration och kontakt med myndigheter till den slutliga avverkningen. Ett bra jobb kräver bra planering.
Vi hjälper dig att rätt beslut och maximera dina inkomster.

Vi förmedlar råvaran till skogsindustrin – och eftersom vi vet vad de efterfrågar kan det ge dig många sköna extra kronor.
Du kan få ett fast pris på avverkning, direkt på plats.

Fast pris per fub i avverkningen, ger dig som markägare trygghet.

 

Kontakta Per Ekman, virkesförmedlare.

070-830 68 00