Virkesförmedling

Du har behoven – vi har kunskapen. Vi hjälper dig med att på plats göra en inventering av dina behov.
Du får hjälp med att kartlägga möjligheter och begränsningar med din skog. Vår rutin gör att du får förstaklassig hjälp.

Vi kan sköta allt från adminstration och kontakt med myndigheter till den slutliga avverkningen. Men ett bra jobb kräver en bra planering.
Vi hjälper dig att rätt beslut och maximera dina inkomster.

Vi förmedelar råvaran till skogsindustrin – och eftersom vi vet vad de efterfrågar kan det ge dig många sköna extra kronor.
Du kan få ett fast pris på avverkning, direkt på plats.

Fast pris per fub i avverkningen, ger dig som markägare trygghet. Kontakta Per Ekman, virkesinköpare.