Virkesförmedling i Norrköping

Kuddby Trädfällning erbjuder virkesförmedling åt skogsägare i Norrköping och Linköping.

Vi hjälper dig med inventering och kartläggning av beståndets möjligheter och begränsningar för att du ska kunna planera avverkningen för maximal avkastning. Om du vill kan vi även sköta all administration och kontakt med myndigheter samt själva avverkningen. Du kan få ett fast pris (per kubik fub) på avverkningen direkt.

Genom vårt breda kontaktnät inom skogsindustrin vet vi vem som efterfrågar vad och när dem gör det. Vi förmedlar rätt träd till rätt köpare för att du ska få maximalt betalt. Vår rutin gör att du får förstklassig hjälp. Kontakta vår virkesinköpare Per Ekman idag!

Per Ekman, virkesförmedlare.
070-830 68 00