Beskärning av stora och små träd

Olika beskärningsmetoder :

Borttagning av döda, svaga eller korsande grenar. Dessa kan utgöra en fara eller leda till röta i trädet.

Borttagning eller reducering av grenverk som är i konflikt med exempelvis telefonkablar, husfasader, granntomter eller gatlyktor.

Borttagning av oönskat grenverk för mer ljus, bättre utsikt eller lättare framkomlighet.

Förbättring av trädets struktur för en ökad stabilitet och på sätt reducera risken för stam- eller grenbrott vid hård vind eller storm.

Uppbyggnadsbeskärning av unga träd för att förbättre deras utveckling.