Beskärning av träd

Vi hjälper dig med beskärning av både stora och små träd. Vi bistår med rådgivning och riskbedömning av alla olika trädtyper. Vi är specialiserade på vård, underhåll och fällning, i offentliga och privata miljöer. Bland våra kunder återfinns allt från kommuner och kyrkor till fastighetsbolag och privatpersoner.

Exempel på vad vi kan göra:

  • Ta bort döda, svaga eller korsande grenar, dessa kan utgöra en fara eller leda till röta i trädet.
  • Ta bort eller kapa grenar som växer in i telefonkablar, husfasader etc.
  • Ta bort oönskat grenverk för att skapa ljus, bättre utsikt eller framkomlighet.
  • Förbättra trädets struktur för ökad stabilitet och minskad risk för grenbrott vid hård vind eller storm.
  • Uppbyggnadsbeskärning av unga träd för att gynna deras utveckling.