Välkommen till Kuddby Trädfällning

Kuddby Trädfällning startade 1994 av Pär Carlsson, som har varit ensam ägare fram till 2010, då Kuddby Trädfällning och Norrköpings
Skogentreprenad gick ihop.

Kuddby Trädfällning AB heter det gemensamma företaget som ägs av Pär Carlsson, Per Ekman.

Vi är tolv man i företaget, varav fyra är specialiserade på avvancerad trädfällning genom klättring.